Tarcza Antykryzysowa – obsługa w systemach

Tarcza Antykryzysowa – obsługa w systemach
11 czerwca 2020

Oferowane przez nas rozwiązania ERP są dostosowywane do założeń „Tarczy Antykryzysowej”. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich zmian, jakie mają miejsce w oferowanych przez nas systemach Streamsoft Prestiż, Streamsoft Pro oraz enova365.

Zmiany w systemie enova365

Dotyczą głównie modułu Kadry Płace

ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZESTOJÓW

 • Rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy.
 • Wprowadzono możliwości rozliczenia wynagrodzenia w trakcie przestoju ekonomicznego.
 • Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

ZMIANY W ZAKRESIE ZASIŁKÓW

 • W systemie enova365 wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia).
 • Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14. marca 2020 roku.
 • Osobom wykonującym zawód medyczny w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.

ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH

 • Automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych.

ZMIANY W ZAKRESIE ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona.
 • Zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami).

ZMIANY W ZAKRESIE ELASTYCZNEGO CZASU PRACY

 • Możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego/tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników).
 • Możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników.
 • W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy).

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich klientów posiadających aktualną licencję na system enova365 wersja 2003.1.1 będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

Zmiany w systemach Streamsoft Prestiż i Pro

W wersji 8.0.349.94 i 8.1.350.57 (dostępnej od dnia 10.04.2020) systemu Streamsoft Prestiż i Streamsoft PRO zostały zaimplementowane wszelkie niezbędne zmiany dostosowane do wymogów „Tarczy Antykryzysowej”.

ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZESTOJÓW

1. Postojowe według Kodeksu Pracy
System dostosowany do rozliczeń przerw w pracy wynikających z przestojów spowodowanych obecną sytuacją. W tym celu zmodyfikowane zostały:

 • Okno ewidencji czasu pracy dla godzin postojowych.
 • Składniki płacowe umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy.

2. Postojowe z powodu przestoju ekonomicznego
Możliwość naliczenia wynagrodzeń pracowników ustalonych na czas przestoju ekonomicznego, w tym:

 • Nowe składniki płacowe.
 • Nowe symbole absencji umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń przewidzianych tarczą, a związanych z przestojem ekonomicznym.

ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI BADAŃ LEKARSKICH I ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zmodyfikowana została:

 • Obsługa opcji związanych z ewidencją ważności badań lekarskich i orzeczeń dla pracowników.
 • Opcja przypomnień o utracie ważności badań oraz orzeczeń.

Umożliwi to sprawne i szybkie dokonanie zmian w dacie obowiązywania daty ważności badania dla zaznaczonych pracowników, co jednocześnie zaktualizuje datę przypomnienia o kończącym się terminie badania lub orzeczenia o niepełnosprawności.

W ZAKRESIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PŁAC I SKŁADEK W RAMACH POSTOJU EKONOMICZNEGO ZE ŚRODKÓW FGŚP
Wprowadzono dodatkowe zestawienie ułatwiające wypełnienie wniosków dotyczących dofinansowań w ramach obniżonego czasu pracy i przestoju ekonomicznego. Zawiera ono podstawowe dane z systemu kadrowo-płacowego z możliwością bezpośredniego kopiowania do wniosków Urzędu Pracy, takie jak:

 • Dane pracownika: imię, nazwisko, PESEL.
 • Wysokość wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla każdego pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Wymiar czasu pracy po obniżeniu wymiaru czasu pracy.
 • Wynagrodzenie pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi śledzimy na bieżąco zmiany w przepisach i będziemy niezwłocznie informować o odpowiednich zmianach w oferowanych przez nas systemach. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie WWW.

Udostępnij:
Tagi: