Wdrożenie systemu ERP -
Metodyka Ekspert Way

Gwarancja najwyższych standardów i jakosci wdrożenia

Wdrożenie systemu ERP -
Metodyka Ekspert Way

Gwarancja najwyższych standardów i jakosci wdrożenia

Metodyka Ekspert Way to opracowane przez nas zasady, narzędzia oraz dobre praktyki, które pozwalają efektywnie realizować całościowe wdrożenie systemu ERP.

Metodyka została opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych przez wdrożeniowców, konsultantów i partnerów firmy Ekspert. Zawiera sprawdzone procedury, korzystnie wpływając na szybkość, jakość oraz koszt realizowanego wdrożenia.

Metodyka wdrożenia

Działając zgodnie z wypracowanymi zasadami,
projekty realizujemy szybciej, efektywniej i w niższych kosztach

Jak działamy? Poznaj etapy wdrożenia Ekspert Way

Stworzyliśmy zestaw narzędzi i szablonów, które znacząco upraszczają proces implementacji. Każdy nasz projekt
opiera się na trzech podstawowych fazach – analiza, doradztwo, wdrożenie – oraz dwóch dodatkowych –
szkolenie, opieka serwisowa.

Metodyka wdrożenia

Analiza i Doradztwo

Pierwszym etapem metodyki Ekspert Way jest analiza przedwdrożeniowa, która dokładnie określa aktualny przebieg procesów oraz potrzeby przedsiębiorstwa, a także oczekiwania w stosunku do systemu.

Podczas analizy nasi specjaliści przeprowadzają wywiady z pracownikami, dzięki którym mamy obraz aktualnej sytuacji firmy i wiemy, jakie cele nasz system powinien realizować. Wynikiem wywiadów jest Raport Analizy, zawierający m.in. listę wymagań funkcjonalnych (raporty, wzory dokumentów itp.) oraz listę wymagań poza funkcjonalnych (interfejs, serwery, platforma, bezpieczeństwo).

Celem analizy jest zarekomendowanie oprogramowania pasującego do modelu biznesowego firmy oraz znalezienie najlepszego rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorstwo zrealizuje założone cele. Często ze względu na specyfikę branży nie udaje się znaleźć gotowego oprogramowania. Analiza pozwala nam na przedstawienie rozwiązań dedykowanych, które idealnie będą pasować do modelu biznesowego firmy.

Metodyka wdrożenia
Metodyka wdrożenia

Wdrożenie

Sukces wdrożenia w dużej mierze zależy od dobrze przygotowanej analizy. Po jej wykonaniu i zaakceptowaniu przechodzimy do kolejnego etapu metody Ekspert Way, czyli wdrożenia oprogramowania.

Polega na instalacji i konfiguracji oprogramowania, które pozwala na pełną integrację wszystkich działów w firmie i swobodny przepływ informacji. Podczas wdrożenia przeprowadzana jest również pełna migracja danych ze starego systemu, co pozwala na zachowanie ciągłości w funkcjonowaniu firmy.

Po instalacji oprogramowania przechodzimy w fazę jego optymalizacji polegającej na modyfikacji systemu, czyli udoskonaleniu i rozszerzenia wykorzystywanych procesów i funkcji o nowe elementy. Optymalizacja uwzględnia również likwidację drobnych błędów, które mogą się pojawić po instalacji i po wykonaniu testów pilotażowych systemu.
Kolejny etap polega na przygotowaniu procedur i instrukcji dotyczących obsługi systemu, za czym idzie szkolenie pracowników. Każda firma, w której wdrażamy oprogramowanie, może liczyć na nasz dalszy nadzór i serwis powdrożeniowy.

 

Metodyka wdrożenia

Szkolenie

Naszym celem jest troska o komfort i bezpieczeństwo użytkowania wdrożonych przez nas systemów. Aby mieć pewność, że wdrożenie systemu ERP przyniesie oczekiwane efekty, oferujemy naszych klientom szkolenia warsztatowe z najważniejszych funkcjonalności, zapewniając wysoki poziom wiedzy praktycznej, efektywność działań i satysfakcję w codziennej pracy przy użyciu naszych systemów.

Nasze szkolenia mają na celu przygotowanie Użytkowników Końcowych do pracy z naszymi systemami. Przeprowadzamy je możliwie najbliżej startu produkcyjnego, tak aby uniknąć erozji uzyskanej wiedzy. Rekomendujemy szkolenia zorientowane na role, tak aby użytkownicy końcowi uzyskiwali wiedzę, jak najbardziej zbliżoną do ich codziennych zadań.

Istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania w ramach działań z Biura Usług Rozwojowych PFR.

Metodyka wdrożenia
Metodyka wdrożenia

Opieka serwisowa

Nasza praca nie kończy się wraz z uruchomieniem produkcyjnym systemu. W celu zapewnienia naszym klientom wysokiego komfortu pracy, po zakończeniu wdrożenia oprogramowania, zapewniamy stałe i metodyczne wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju dostarczonego systemu informatycznego.

Nasz Dział Serwisu Oprogramowania i Usług to specjaliści z różnych dziedzin: sprzedaży, produkcji, magazynu, księgowości, kadr i płac oraz administracji systemów i sieci komputerowych. Dzięki nim zapewniamy wsparcie przy obsłudze naszych aplikacji i systemów ERP we wszystkich kluczowych obszarach działania firmy.

Nasi klienci mają do dyspozycji Serwis i Hotline. Z myślą jednak o przedsiębiorstwach, które oczekują najwyższego standardu obsługi, oferujemy indywidualny plan wsparcia techniczno-merytorycznego – Umowę Serwisową. Wartość umowy serwisowej jest ustalana z klientem indywidualnie w zależności od zakresu jego oczekiwań.

Nasze wsparcie

Metodyka wdrożenia

Hotline

Szybkie telefoniczne wsparcie przy wykorzystaniu dedykowanej linii telefonicznej

Metodyka wdrożenia

Serwis

Zdalne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania TeamViewer.

Metodyka wdrożenia

Umowa serwisowa

Indywidualny plan wsparcia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Metodyka wdrożenia

Wizyta serwisowe

Wsparcie użytkowników w ich siedzibie podczas wizyt wykwalifikowanych konsultantów.