Dedykowane rozwiązania
dla branży rybnej

Znamy problemy, mamy rozwiązania

Dedykowane rozwiązania
dla branży rybnej

Znamy problemy, mamy rozwiązania

Branża rybna funkcjonuje obecnie w otoczeniu ciągle zaostrzających się uregulowań unijnych i weterynaryjnych. Brak zautomatyzowanych i skutecznych rozwiązań informatycznych jest coraz bardziej odczuwalny w wielu przedsiębiorstwach. W danych pochodzących z dokumentacji papierowej trudno jest o spójność informacji, a co za tym idzie o pełną identyfikowalność partii surowca i produktu.
Nie ma też możliwości na precyzyjne określenie wydajności poszczególnych dostaw i sprecyzowanie ilości odpadów poprodukcyjnych, bez których obliczenia kosztów produkcji, jak i samego zysku jest bardziej szacunkowe, niż rzeczywiste. A przecież gdy wprowadzasz optymalizacje w swojej firmie, musisz bazować na twardych i rzetelnych danych. Zobacz nasze sprawdzone rozwiązania dla branży rybnej. Wszystkie one powstały na bazie naszego doświadczenia oraz wdrożeń dla kilkudziesięciu Klientów z tego obszaru.

Branża rybna

Korzyści z wdrożenia rozwiązań dedykowanych branży rybnej

  • Skuteczna identyfikacja i śledzenie partii produktów i surowców.
  • Usprawniona kontrola inspektorów weterynarii, dzięki szybkiej identyfikacji przyjęcia z produkcji partii wyrobu (w tym również półproduktu).
  • Większa kontrola produkcji oraz możliwość jej optymalizacji.
  • Skuteczne zarządzanie procesem pozyskania surowca do dalszej produkcji przez automatyczne harmonogramowanie terminów dostaw.
  • Szczegółowe rozliczenie surowca pozyskanego do dalszej obróbki.
  • Zaspokojenie potrzeb operacyjnych wszystkich działów przedsiębiorstwa, w szczególności działu produkcji.
  • Znaczna redukcja czasu przyjęcia i wydania surowców – dzięki integracji systemu z mobilnym magazynem i urządzeniami zewnętrznymi.

Skorzystaj z naszych dedykowanych rozwiązań

Nasze rozwiązania dedykowane dla branży rybnej

Sprawne naważanie, identyfikacja partii surowca i wydruk etykiet. Poznaj nasz Panel Wagowy.

Reaguj wcześniej! Śledź partie każdego surowca

Branża rybna

Zbieraj informacje

Autorski system śledzenia partii wdrożony przez firmę Ekspert zawiera w sobie szereg kluczowych informacji: pochodzenie surowców, numer partii, numer serii, data przydatności do spożycia.

Szybko reaguj

W ten sposób mamy dostęp do pełnej identyfikowalności danego produktu w całym cyklu produkcyjnym i możemy szybko zareagować w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości przy dostawie surowca, przyjęciu produktu lub reklamacji końcowego nabywcy.

Podejmij wymagane działania

System posiada mechanizmy, które pozwalają na tymczasowe zablokowanie lub całkowite wycofanie z rynku sprzedanych już partii wykonanych z wadliwego surowca. Przygotuj się na niepożądane sytuacje.

Płyń z prądem – dołącz do innych

Branża rybna

CASE STUDY

Firma Szkuner

Sprawdź, jak w praktyce sprawdziły się nasze rozwiązania w branży rybnej

Kluczowym aspektem wdrożenia była możliwość precyzyjnego śledzenia każdego surowca, począwszy od jego pozyskania, przekazana na magazyn, przeróbkę, a kończąc na etapie sprzedaży. Dotychczasowe znakowanie przyjmowanych partii surowca zastąpiły etykiety z kodami kreskowymi.

Zobacz Case Study

Automatyzacja śledzenia partii i eliminowania błędów poprawiała opłacalność produkcji, pozwalając jednocześnie uniknąć nieporozumień na linii dostawca surowców – producent – nabywca ostateczny. Jesteśmy też w stanie znacznie szybciej wdrożyć działania prewencyjne w celu wyeliminowania ewentualnych błędów produkcyjnych.Michał Hernik – Prezes Zarządu Szkuner Sp. z o.o.

Nasi Klienci z branży rybnej