enova365 gotowa na zmiany w PPK

enova365 gotowa na zmiany w PPK
29 lipca 2022

W czerwcu br. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych doczekała się nowelizacji. W tym krótkim artykule przyjrzymy się, jakie nowe zmiany weszły w życie.

Zmiany w funkcjonowaniu PPK są niejako odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji pracodawców. System został znacznie uproszczony i dostosowany do obecnej sytuacji.

Najważniejsze zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  • Pojawiły się nowe ramy czasowe związane z wpisaniem pracownika do PPK. Nowo zatrudniony pracownik może zawrzeć umowę już po 14 dniach od daty zatrudnienia. Bez zmian pozostaje data maksymalna zawarcia umowy PPK – jest to 10 dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia.
  • Nowelizacja ustawy wprowadza również większe uprawnienia dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczy to sytuacji, w których pracodawcy w jakiś sposób próbowali wpływać na pracowników i zniechęcać ich do oszczędzania w ramach PPK.
  • Kolejna zmiana dotyczy statusu podmiotów zatrudniających. Otrzymali je płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne tylko w wypadku, w którym pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego.
  • Uregulowany został tryb zwrotu nienależnych wpłat na konta PPK.
  • Nastąpiło ujednolicenie w terminach dokonywania wpłat do PPK oraz obowiązywania deklaracji uczestników

enova365 to pewność systemu dostosowanego do przepisów

Szybka reakcja, aktualizacje i nowe wersje oprogramowania – tego właśnie możemy się spodziewać korzystając z systemu enova365. Dołącz do ponad 17 500 organizacji, które już korzystają z tego oprogramowania.


Dowiedz się więcej o enova365


`
Tagi: