e-Sprawozdania finansowe – czym są i jak je sporządzać?

18 lutego 2019

Czy Twoja firma jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych? Czym są e-sprawozdania finansowe i jak je sporządzać? Odpowiadamy na blogu Ekspert Systemy Informatyczne.
 
Roczne sprawozdania finansowe na papierze odchodzą do lamusa. Od 1.10.2018 podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa podlegające pod KRS i KAS muszą sporządzić specjalny dokument sprawozdawczy w elektronicznej postaci (format XML). Będzie on następnie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 
Wygenerowanie odpowiedniej struktury e-sprawozdania będzie wymagało więc od firm dodatkowych nakładów związanych z zaopatrzeniem księgowości w odpowiednie oprogramowanie.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania e-sprawozdań?

  • Spółki kapitałowe (definiowane jako jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości)
  • Spółki osobowe i działalności gospodarcze (definiowane jako podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych)
  • Stowarzyszenia i fundacje (definiowane jako organizacje pozarządowe)

Gdzie składać sprawozdania finansowe? Terminy składania e-sprawozdań?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

e-Sprawozdania finansowe – czym są i jak je sporządzać?

Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe?

Nowe e-sprawozdania finansowe przesyłane do KAS bądź KRS w formacie xml muszą być dodatkowo opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym ePUAP. Warto już teraz zadbać o poprawność sporządzanego sprawozdania finansowego i pamiętać o ustawowych terminach. W przeciwnym razie, skarbówka może interweniować na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. W myśl art. 274a, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.
 
Stąd warto zadbać o odpowiedni program do profesjonalnego tworzenia e-sprawozdań, który będzie zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Nasz partner przygotował specjalne oprogramowanie, które wspomaga przedsiębiorców w spełnieniu obowiązku sprawozdawczego.
 
Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

✏️ Wypełnij formularz – kliknij poniżej:


Formularz kontaktowy

Możesz też zadzwonić pod nr 91 432 20 16 lub wysłać e-mail pod adres handel@ekspert.biz

Udostępnij:
Tagi: