Case studies - Triada Augusto

Zobacz case study z wdrożenia systemu WMS by Ekspert w firmie Triada Augusto

Case studies - Triada Augusto

Zobacz case study z wdrożenia systemu WMS by Ekspert w firmie Triada Augusto

Triada Augusto powstała w 1994 roku. Od pierwszych lat działalności firma zajmuje się dystrybucją lodów, mrożonek i produktów HoReCa. Lider dystrybucji żywności mrożonej i chłodzonej. Swoje usługi świadczy w kanale detalicznym oraz gastronomicznym (HoReCa).

Posiada dwa oddziały: Chwaszczyno oraz Toruń. Produkty z magazynów Triada Augusto trafiają do województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Firma współpracuje z czołowymi producentami żywności w Polsce m.in. Hortex, Knorr, Koral, Nestle, McCain, Algida, Frosta.

Case Study Triada Augusto

Obejrzyj video case study

Pobierz pełne case study Triada Augusto

Zobacz zastosowany system w praktyce i szczegółowe opisy rozwiązań

Dane projektu

Case Study Triada Augusto
Nazwa firmy
Triada Augusto Pomorze
Branża
FMCG dystrybucja
Zasięg terytorialny
Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Rok wdrożenia
2020
Wdrożony system
System WMS by Ekspert

Czynniki warunkujące potrzebę zmiany systemu w firmie Triada Augusto

Case Study Triada Augusto

Głównym czynnikiem warunkującym chęć wprowadzenia nowego oprogramowania w firmie Triada Augusto był rozwój biznesu i powstanie nowej hali magazynowej – chłodni przystosowanej do przechowywania produktów mrożonych w temperaturze minus 30 stopni Celsjusza.

Przedstawicielom firmy zależało na efektywnym systemie WMS, dzięki któremu będzie można sprawnie zarządzać magazynem. Proponowany system przede wszystkim musiał być możliwy do integracji z systemem ERP Streamsoft Prestiż, który już funkcjonował w firmie Triada Augusto i odpowiadał za obsługę wielu procesów biznesowych. Dzięki dedykowanym usługom sieciowym (web service) WMS by Ekspert może integrować się różnymi systemami ERP, w tym właśnie z Streamsoft Prestiż.

W przypadku firmy Triada Augusto zarekomendowaliśmy wdrożenie autorskiego systemu WMS by Ekspert. Gruntownie przeanalizowaliśmy potrzeby klienta, dzięki czemu wiedzieliśmy, że wszystkie wymagane procesy możemy zrealizować za pomocą naszego systemu. Można powiedzieć, że podstawowe systemy WMS przede wszystkim usprawniają działanie w trzech najważniejszych procesach magazynowych: dostawach, wysyłkach i inwentaryzacji. Nasze rozwiązanie znacznie wykracza poza te granice – w przypadku tego wdrożenia również mogliśmy to udowodnić.

Jacek Kowalski – specjalista ds. wdrożeń, Ekspert Systemy Informatyczne

Największe wyzwania

Zobacz, jakie wyzwania stały przed wdrożeniem systemu WMS w firmie Triada Augusto

 • sprawna wymiana danych pomiędzy środowiskami obsługującymi poszczególne procesy,
 • szybka identyfikacja lokalizacji danej partii towaru,
 • elastyczność systemu w zakresie przyszłej rozbudowy i dalszych optymalizacji procesów,
 • obsługa kolektorów magazynowych pracujących w temperaturze minus 30 stopni Celsjusza.
 • automatyzacja procesów generowania wewnętrznych dokumentów niezbędnych do pracy magazynowej,
 • sprawna gospodarka towarów o najkrótszym terminie przydatności do spożycia,
 • integracja z samojezdnymi wózkami wysokiego składowania Jungheinrich,
 • wydajność oprogramowania.

Rozwiązanie od Ekspert Systemy Informatyczne

Integracja z istniejącym systemem ERP

Wdrożony system ERP Streamsoft Prestiż wraz z WMS by Ekspert był gwarantem sprawnego prowadzenia procesów magazynowych.

Na etapie projektowania i wdrażania rozwiązania wymogiem było uwzględnienie istniejącego systemu Streamsoft Prestiż, który obsługiwał wybudowaną wcześniej halę magazynową. Oferowany WMS musiał być zintegrowany z tym narzędziem, wykorzystaliśmy tu autorskie rozwiązanie XWD.

Synchronizacja kartotek towarowych

Dzięki temu wszystkie kartoteki asortymentowe w systemie WMS są synchronizowane z systemem Streamsoft Prestiż,

każda zmiana jest propagowana i synchronizowana w obydwu systemach. Kartoteki są dodatkowo wzbogacane o dane logistyczne, które są niezbędne do realizacji procesów magazynowych. System zapewnia też obsługę opakowań zbiorczych w postaci palet z ładunkiem jednorodnym, które stanowią podstawę składowania w nowej przestrzeni magazynowej firmy.

Optymalizacja procesu dostawy

Na etapie analizy została opracowana optymalizacja procesu dostawy z wykorzystaniem mobilnych kolektorów

i systemu WMS. System “wie” o pojawieniu się nowego zamówienia – najczęściej na podstawie kolejnej faktury. Automatycznie tworzone są odpowiednie dokumenty przyjęcia dostawy. Paleta może zawierać kod GS1 naklejany przez producenta, a w razie jego braku system automatycznie tworzy nową jednostkę i przygotowuje dla niej etykietę z kodem.

Łatwiejsza praca operatorów

Pracownik obsługujący dostawy skanując kody GS1 uzyskuje wszelkie niezbędne informacje,

które potrzebne są do dalszej obsługi jednostek paletowych. Na podstawie tych danych może dokonać weryfikacji ilościowej i zaraportować wszelkie niezgodności – w ten sposób minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów.

Potrzebowaliśmy kompleksowego systemu, który będzie nam zapisywał daty, pilnował palet, potrafił je zlokalizować bez szukania ich ręcznie. Bez systemu WMS nie bylibyśmy tego w stanie samodzielnie dokonać. W połączeniu z nowym sprzętem palety w sposób półautomatyczny same zjeżdżają z regałów. Wcześniej zdarzało się tak, że odszukanie jednej konkretnej palety mogło zająć 1,5 do 2 godzin.

Paweł Kajdaszuk – Operator magazynu Triada Augusto

Obszary w magazynie i w systemie

Dla sprawnej realizacji procesu dostaw w magazynie zostały wydzielone specjalne obszary,

które mają odzwierciedlenie w systemie WMS. System automatycznie przydziela palety do poszczególnych stref buforowych na podstawie ustalonego algorytmu rozmieszczenia palet na miejscach składowania.

Integracja z wózkami samojezdnymi

System WMS by Ekspert w firmie Triada Augusto zintegrowany jest z półautomatycznymi wózkami samojezdnymi

Jungheinrich, w których wymagane działania ze strony operatora są znacznie uproszczone. W nowym magazynie zostały rozmieszczone odpowiednie czujniki (nazywane latarniami), które informują pojazd, gdzie się znajduje.

Automatyzacja pracy

Kolejnym niezbędnym składnikiem do sprawnego poruszania się maszyn jest destynacja danej palety, która

jest przekazywana bezpośrednio z systemu. Praca operatora ogranicza się do sprawdzenia zgodności palety z danymi z WMS, potwierdzenia poprawności destynacji oraz kalibracji wideł przy umieszczaniu jednostek w odpowiednich miejscach składowania. Jest to kolejny obszar, w którym znacznie ograniczyliśmy możliwości dokonania pomyłek przez operatorów.

Aktualne dane i inwentaryzacja

Możliwość uzyskania aktualnych i kompletnych danych w krótkim czasie to podstawa sprawnie działającego systemu

do zarządzania magazynem. Każdy, kto kieruje magazynem jest świadomy, w jakim stopniu nieaktualne dane mogą wpływać na późniejsze opóźnienia i przestoje związane z wyjaśnieniem danej sytuacji.

W nowej przestrzeni magazynowej znajduje się ponad 4000 miejsc paletowych na regałach wysokiego składowania, więc nie ma możliwości sprawdzenia ich zawartości poprzez wzrokową ocenę. System WMS by Ekspert eliminuje ten problem.

Przesunięcia wewnątrz magazynowe

Poszczególne zamówienia są realizowane z dedykowanych regałów znajdujących się na najniższych poziomach magazynu.

Aby zapewnić sprawną dystrybucję towarów konieczne jest przeprowadzanie wielu przesunięć wewnątrzmagazynowych. Na podstawie zapotrzebowania zlecane są zadania do operatorów o przemieszczeniu palet na najniższe regały, algorytm podejmuje decyzje na podstawie terminów przydatności przypisanych do poszczególnych jednostek ładunkowych. Pozwala to na sprawne utrzymanie przepływów towarów w magazynie i wyeliminowanie sytuacji, w których towary się przeterminują.

Wykorzystanie kolektorów do obsługi systemu WMS

Koniec z drukowaniem list z zamówieniami i dodatkowych dokumentów.

System WMS by Ekspert zapewnia obsługę kolektorów pracujących w temperaturze minus 30 stopni Celcjusza. Za ich pomocą operatorzy mają dostęp do aktualnych danych, mogą wyświetlić i wykonywać zadania przypisane do nich, a także skorygować informacje, gdy wykryte są różnice pomiędzy dokumentacją, a realnymi wartościami. Pracownicy magazynu mają pełną wiedzę o lokalizacji asortymentu towarowego, o numerze partii i terminie ważności. To zdecydowanie przyspiesza cały proces związany z dystrybucją towaru.

Obsługa kodów GS1

Nasz system WMS obsługuje również kody GS1, które stały się standardem w komunikacji biznesowej.

Zostały stworzone, by podnosiły efektywność, bezpieczeństwo oraz widoczność w łańcuchach dostaw. Pozwalają na identyfikację, gromadzenie, współdzielenie kluczowych informacji o produktach, lokalizacjach, terminach ważności, zasobach. Bez nich funkcjonowanie takiego magazynu byłoby znacznie utrudnione.

Pobierz pełne case study Triada Augusto

Zobacz zastosowany system w praktyce i szczegółowe opisy rozwiązań

Korzyści z wdrożenia systemu WMS by Ekspert w firmie Triada Augusto

Wdrożenie systemu WMS by Ekspert pozwoliło na osiągnięcie wielu korzyści nie tylko w szeroko pojętym obszarze magazynowym, ale również w firmie jako całości. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

 • Pełna kontrola towarów, ich lokalizacji, terminów przydatności, kilkukrotne skrócenie czasu inwentaryzacji
 • Odzwierciedlenie w systemie „obszarów” magazynu i optymalizacja procesów magazynowych, skrócenie czasu wykonywania poszczególnych czynności
 • Zwiększenie przepustowości magazynu poprzez zastosowanie inteligentnych algorytmów w systemie WMS
 • Umożliwienie maksymalnego zagospodarowania powierzchni magazynowej
 • Integracja z półautomatyczny wózkami samojezdnymi, minimalizacja pracy operatorów, na wskutek czego zmniejszyła się liczba pomyłek
 • Wzrost wydajności pracy magazynu poprzez zwiększenie potencjału przyjmowania dostaw
 • Zminimalizowanie papierowych dokumentów związanych z zamówieniami poprzez wykorzystanie mobilnych kolektorów
 • Pełna integracja z istniejącym systemem ERP Streamsoft Prestiż