Zrealizowane projekty 2014-2020

Zrealizowane projekty 2014-2020

Zrealizowane projekty 2014-2020

EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu informatycznego EMP Ekspert Mobile Platform do zarządzania wielokanałową sprzedażą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 
 
Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje. nowoczesne technologie
Działanie 1.5: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0054/17-00
Instytucja Zarządzająca: Województwo Zachodniopomorskie (rpo.wzp.pl)

 
 
Cel projektu:
Wzmocnienie konkurencyjności firmy Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. S.k. poprzez stworzenie i poszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju usług z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w firmie Wnioskodawcy.

 
 
Planowane efekty projektu:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu informatycznego EMP Ekspert Mobile Platform do zarządzania wielokanałową sprzedażą

 
 
Rezultatem projektu jest wprowadzenie zarówno nowych usług, jak i znaczące udoskonalenie dotychczasowej: Usługi dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą oferowane pod nazwą:

  1. Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2B (usługa udoskonalona),
  2. Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2C (usługa nowa),
  3. Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania
    wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2B oraz z B2C (usługa nowa),
  4. Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału B2B z B2C (usługa nowa).

 
 
Pozostałe rezultaty projektu:

  1. Wzrost przychodów ze sprzedaży
  2. Poprawa pozycji konkurencyjnej
  3. Dywersyfikacja oferty usługowej.

 
 
Całkowita wartość projektu: 2 542 410,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 067 000,00 zł
Dofinansowanie projektu – wkład Funduszy Europejskich: 930 150,00 zł