Zamykanie roku obrachunkowego
w Streamsoft Pro/Prestiż

Dowiesz się, jak sprawnie sporządzić roczne sprawozdanie finansowego firmy

Zamykanie roku obrachunkowego
w Streamsoft Pro/Prestiż

Dowiesz się, jak sprawnie sporządzić roczne sprawozdanie finansowego firmy

Obejrzyj webinar

Dostęp do webinaru jest bezpłatny. Uruchom nagranie z Youtube.

  • Dowiesz się, jak sprawnie sporządzić roczne sprawozdanie finansowego firmy,
  • zobaczysz, jak narzędzia i zestawienia wspomogą Twoją pracę oraz zweryfikują poprawność danych pomiędzy modułami oprogramowania ERP,
  • Dowiesz się, jak sprawdzić zgodność sald rozrachunków z saldami w module finanse i księgowość,
  • zobaczysz możliwości integracji z narzędziami zewnętrznymi do inteligentnego skanowania dokumentów (OCR),
  • pokażemy, jak sprawnie zarządzać dokumentami przychodzącymi i dzięki temu minimalizować ryzyko ich zagubienia lub nieprawidłowej dekretacji,
  • poznasz automatyczne polecenia księgowania – odpowiedzialne za zamknięcie kont wynikowych,
  • sprawdzisz, jak wykonać przeksięgowania roczne, zamknąć i otworzyć księgi rachunkowe,
  • otrzymasz wiedzę dotyczącą bilansów zamknięcia i otwarcia kont księgowych.