Streamsoft Verto
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Rozwiązanie przeznaczone dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników

Streamsoft Verto
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Rozwiązanie przeznaczone dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników

Rozwiązanie w postaci modułu Zarządzanie Kapitałem Ludzkim spełnia wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczone jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pracownicy działu Kadr i Księgowości bardzo cenią sobie współpracę systemu z programem „Płatnik”, dzięki czemu mogą m.in. sprawnie zarządzać rozliczeniami zasiłków chorobowych, funduszami emerytalno-rentowymi.

Streamsoft Verto – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Dane kadrowe i płacowe

Streamsoft Verto – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Czas pracy

Streamsoft Verto – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Umowy, listy płac, przelewy

Streamsoft Verto – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Import danych

Obszary funkcjonalne modułu Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Zobacz, w czym moduł Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

 • Dane kadrowe i płacowe – obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, wydruki umów, prowadzenie kartotek osobowych, dane o zatrudnieniu, dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze.
 • Ewidencja historii pracy – ewidencjonowanie przebiegu pracy (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).
 • Rejestracja obecności w pracy – rejestracja obecności, absencji, spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe, tworzenie zmianowych kalendarzy czasu pracy.
 • Umowy – kompleksowa obsługa umów o pracę, umów zleceń i o dzieło, obsługa rad nadzorczych, wydruk umów i rachunków.
 • Listy płac – system algorytmów i wzorów do listy płac dla grup płacowych, składniki płacowe, elastyczność przy definiowaniu wyglądu odcinków płacowych.
 • Wzorce czasu pracy – definiowanie wzorców czasu pracy, automatyczne wyliczanie zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.
 • Przelewy pracownicze – dyspozycje przelewów bankowych pracowniczych i komorniczych, wydruk i eksport w postaci elektronicznej.
 • Spójność i ochrona danych – mechanizm zamykania policzonych list płac.
 • Przypomnienia – wbudowany mechanizm przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych itp.
 • Składniki wynagrodzeń – automatyczne naliczanie składników wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje, deklaracje do programu „Płatnik”.
 • Algorytmy liczenia płac – wbudowane algorytmy, możliwość rozbudowy o dodatkowe składniki kwotowe.
 • Płace zbiorowe – roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji.
 • Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy – ewidencja równoważnego czasu pracy, automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania.
 • Import danych – mechanizmy importu danych z wartościami głównych składników włącznie, import danych z poprzedniego systemu.
 • Biblioteka wzorców algorytmów – możliwość tworzenia algorytmów liczenia płac dla nowych grup.
 • Księgowanie, dekretacja – mechanizmy współpracy z modułem księgowym, automatyczne tworzenie dokumentów księgowych, dekretów i poleceń księgowań.

Moduł współpracuje z programem „Płatnik”, część procesów odbywa się automatycznie w tle.

Zobacz, jak wygląda moduł Zarządzanie Kapitałem Ludzkim