Streamsoft Verto
Zaopatrzenie

Usprawnia procesy związane z obsługą i monitorowaniem dostaw

Streamsoft Verto
Zaopatrzenie

Usprawnia procesy związane z obsługą i monitorowaniem dostaw

Rozwiązanie to udostępnia użytkownikowi precyzyjne informacje o zasobach zgromadzonych w magazynach oraz materiałach potrzebnych do realizacji celów działalności bieżącej i planowanej. Zaawansowane analizy umożliwiają monitoring bilansu tych potrzeb oraz kontrolę postępu realizacji wysłanych uprzednio zamówień.

Moduł Zaopatrzenie jednocześnie zapewnia redukcję kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie oraz wspomaga optymalny dobór dostawców i sposób realizacji dostaw.

Streamsoft Verto – Zaopatrzenie

Relacje z dostawcami

Streamsoft Verto – Zaopatrzenie

Obsługa i monitorowanie zamówień

Streamsoft Verto – Zaopatrzenie

Planowanie potrzeb materiałowych

Streamsoft Verto – Zaopatrzenie

Rejestracja ofert

Obszary funkcjonalne modułu Zaopatrzenie

Zobacz, w czym moduł Zaopatrzenie Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Rejestrację umów z dostawcami, obsługa i monitorowanie zamówień
  • Obsługę zamówień wewnętrznych z oddziałów firmy
  • Planowanie potrzeb materiałowych w oparciu o parametry potrzeb (harmonogram zadań, minima logistyczne, stany magazynowe, zamówienia oddziałowe, zamówienia od odbiorców)
  • Rejestrację ofert uzyskanych od dostawców, obsługa i monitorowanie ofert
  • Przekształcenie wybranej oferty w zamówienie do dostawcy
  • Ewidencję zapytań ofertowych do dostawców, z możliwością zapytania o pozycje, dla których nie są założone kartoteki obrotowe

Moduł Zaopatrzenie ułatwia współpracę z dostawcami

Zobacz, jak wygląda moduł Zaopatrzenie