Streamsoft Verto
Zakupy

Usprawnia procesy zakupowe

Streamsoft Verto
Zakupy

Usprawnia procesy zakupowe

Moduł Zakupy wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe, w tym również zakupy kosztowe. Umożliwia również kontrolę realizacji umów, zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie procesów generowania dokumentów i wyznaczenia warunków dostawy, kontroli cen i terminów. Pozwala na generowanie przeszacowań magazynowych w momencie zmiany ceny zakupu/nabycia na fakturze lub korekcie oraz obliczanie korekty kosztów sprzedaży. Rozwiązanie to umożliwia również tworzenie faktur na podstawie dokumentów magazynowych.

Procesy zakupowe

Kontrola warunków dostawy

Tworzenie faktur

Przeszacowania magazynowe

Obszary funkcjonalne modułu Zakupy

Zobacz, w czym moduł Zakupy Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Rejestracja umów z dostawcami
  • Obsługa faktur importowych i wewnątrzwspólnotowych
  • Korygowanie dokumentów zakupu
  • Wprowadzanie dokumentów zakupu
  • Wspomaganie tworzenia faktur na podstawie dokumentów magazynowych
  • Obsługa deklaracji INTRASTAT

Moduł zakupy umożliwia generowanie przeszacowań magazynowych

Zobacz, jak wygląda moduł Zakupy