Streamsoft Verto
Zakupy

Usprawnia procesy zakupowe

Streamsoft Verto
Zakupy

Usprawnia procesy zakupowe

Moduł Zakupy wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe, w tym również zakupy kosztowe. Umożliwia również kontrolę realizacji umów, zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie procesów generowania dokumentów i wyznaczenia warunków dostawy, kontroli cen i terminów. Pozwala na generowanie przeszacowań magazynowych w momencie zmiany ceny zakupu/nabycia na fakturze lub korekcie oraz obliczanie korekty kosztów sprzedaży. Rozwiązanie to umożliwia również tworzenie faktur na podstawie dokumentów magazynowych.

Streamsoft Verto – Zakupy

Procesy zakupowe

Streamsoft Verto – Zakupy

Kontrola warunków dostawy

Streamsoft Verto – Zakupy

Tworzenie faktur

Streamsoft Verto – Zakupy

Przeszacowania magazynowe

Obszary funkcjonalne modułu Zakupy

Zobacz, w czym moduł Zakupy Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Rejestracja umów z dostawcami
  • Obsługa faktur importowych i wewnątrzwspólnotowych
  • Korygowanie dokumentów zakupu
  • Wprowadzanie dokumentów zakupu
  • Wspomaganie tworzenia faktur na podstawie dokumentów magazynowych
  • Obsługa deklaracji INTRASTAT

Moduł zakupy umożliwia generowanie przeszacowań magazynowych

Zobacz, jak wygląda moduł Zakupy