Streamsoft Verto
Workflow

Przyspiesz i usprawnij pracę związaną z wymianą dokumentów i informacji

Streamsoft Verto
Workflow

Przyspiesz i usprawnij pracę związaną z wymianą dokumentów i informacji

Moduł Workflow systemu Streamsoft Verto umożliwia zdefiniowanie procesów oraz podzielenie ich na etapy realizacji. Rozwiązanie pozwala na określenie zadań wykonywanych w ramach danego procesu oraz wskazanie zasobów, które będą niezbędne do ich prawidłowego przebiegu.

W module Workflow użytkownik może określić role jakie pełnią poszczególni pracownicy lub grupy w przekazywaniu dokumentów i informacji, wskazać stany pośrednie dokumentów i etapy realizacji zadań. Moduł Workflow przyśpiesza i usprawnia pracę związaną z wymianą dokumentów i informacji w całej firmie i pomiędzy jej oddziałami.

Streamsoft Verto – Workflow

Informacje z jednego źródła

Streamsoft Verto – Workflow

Lepsza kontrola procesów

Streamsoft Verto – Workflow

Usprawnienie bieżącej pracy

Streamsoft Verto – Workflow

Ułatwienie obsługi operatorom

Obszary funkcjonalne modułu Workflow

Zobacz, w czym moduł Workflow Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

  • Procesy – zdefiniowanie procesów przepływu pracy, wykonywanie procesów przy pomocy komponentów systemu, graficzne edytowanie procesów w notacji BPMN
  • Zdarzenia – automatyczne uruchamianie procesów przy zdarzeniach biznesowych lub czasowych, zaprogramowanie systemu w celu poszukiwania zdefiniowanych zdarzeń
  • Harmonogram – tworzenie historii realizacji procesów i obiegu dokumentów, tworzenie harmonogramu obiegu dokumentów,
    osoby odpowiedzialne
  • Nadzór – monitorowanie procesów, równoważenie obciążenia procesami dla wybranych grup operatorów, ocenę kosztów i czasu, wskazywanie procesów przekraczających ramy czasowe
  • Analiza – analizowanie wydajności pracy i obciążenia operatorów, wyszukiwanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, monitorowanie i raportowanie przebiegu zadań w ramach procesu
  • Parametry – ustalenie kolejności realizacji procesów i zadań, określenie dowolnych parametrów i ograniczeń dla procesów

Czy wiesz, że usprawnienie pracy z wymianą dokumentów pozwoli na wygenerowanie znaczących oszczędności?

Zobacz, jak wygląda moduł Workflow