Streamsoft Verto
Sprzedaż

Usprawnij sprzedaż w swojej firmie

Streamsoft Verto
Sprzedaż

Usprawnij sprzedaż w swojej firmie

Moduł sprzedaż wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe w firmach o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Moduł wspiera przyjmowanie zamówień, alokację odpowiednich zasobów po zatwierdzeniu zamówienia, rejestrowanie faktur sprzedaży, warunków handlowych, cen oraz rabatów, obsługując różne transakcje walutowe.

Rozwiązanie posiada rozbudowany system umów, cenników, promocji, wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: drukarki fiskalne, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych.

Streamsoft Verto – Sprzedaż

Obsługa zamówień

Streamsoft Verto – Sprzedaż

Alokacja zasobów

Streamsoft Verto – Sprzedaż

Umowy, cenniki, promocje

Streamsoft Verto – Sprzedaż

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Obszary funkcjonalne modułu Sprzedaż

Zobacz, w czym moduł Sprzedaż Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Warunki sprzedaży– prowadzenie kartotek obrotowych z podziałem na miejsca sprzedaży, określanie warunków sprzedaży i limitów kredytowania z podziałem na kontrahentów.
  • Dostawa – Definiowanie sposobów dostawy, definiowanie sposobów płatności i metod dostaw, obsługa wielowalutowości.
  • Kontrahenci – prowadzenie kartotek kontrahentów ze wskazaniem operatora prowadzącego, określenie rodzaju i aktywności kontrahenta.
  • Baza Kontrahentów – przypisywanie osób kontaktowych, ewidencja oddziałów kontrahentów.
  • Należności – określanie i ewidencja relacji z innymi kontrahentami, wgląd do ewidencji zobowiązań i należności, ewidencja dokumentów obrotowych.
  • Cenniki – zmiany cenników, określanie cen sprzedaży w oparciu o podstawy cen, funkcja kontroli marży minimalnej, zmiana podstawy ceny, wyliczanie marż rzeczywistych, definiowanie różnych cen sprzedaży w oparciu o nazwy własne.
  • Polityka rabatowa – definiowanie rabatów dla kontrahentów, definiowanie rabatów dla pozycji dokumentu sprzedaży.
  • Obsługa – ewidencjonowanie uwag i ostrzeżeń, ewidencja upustów umownych z kontrahentem, ewidencja załączników do kartotek kontrahentów.
  • Urządzenia zewnętrzne – współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: drukarki, kasy, wagi.
  • Konta bankowe – ewidencja kont bankowych i wirtualnych numerów kont.

Moduł sprzedaż współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi

Zobacz, jak wygląda moduł Sprzedaż