Streamsoft Verto
Raporty i Analizy

Twórz zestawienia, raporty, wyciągaj wnioski i lepiej prowadź swój biznes

Streamsoft Verto
Raporty i Analizy

Twórz zestawienia, raporty, wyciągaj wnioski i lepiej prowadź swój biznes

Moduł „Raporty i Analizy” umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów i etykiet, w oparciu o dane zgromadzone w systemie ERP Streamsoft Verto.

Streamsoft Verto – Raporty i Analizy

Raporty o dowolnej strukturze

Streamsoft Verto – Raporty i Analizy

Wizualne narzędzia

Streamsoft Verto – Raporty i Analizy

Analiza projektów

Streamsoft Verto – Raporty i Analizy

Kreator zestawień

Obszary funkcjonalne modułu Raporty i Analizy

Zobacz, w czym moduł Raporty i Analizy Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Standardy i integracja – współpraca z dowolnymi narzędziami zgodnymi ze standardem „Jasper Reports”, czerpanie korzyści płynących z używania przemysłowych standardów w dziedzinie tworzenia raportów i analiz danych
  • Projektowanie zestawień, raportów i analiz – projektowanie zestawień, wizualna ich ocena, rozbudowany system analizy, wzorce formularzy i zestawień, obiekty graficzne pola typu memo, wartości sumujące i wyliczające poszczególne grupy danych
  • Wysokowydajne analizy wbudowane – możliwość definiowania analiz opartych o procedury wbudowane, podgląd, publikowanie analiz, możliwość ich użycia jako baza dla raportów i formularzy
  • Wydajne źródła danych – relacyjna baza danych z interfejsem SQL. możliwość łączenia raportów w hierarchię pod-raportów, możliwość analizy danych i prezentacji wyniku

Twórz raporty i zestawienia korzystając z intuicyjnego interfejsu modułu Raporty i Analizy

Zobacz, jak wygląda moduł Raporty i Analizy