Streamsoft Verto
Logistyka Magazynowa

Usprawnia procesy logistyczne w magazynie

Streamsoft Verto
Logistyka Magazynowa

Usprawnia procesy logistyczne w magazynie

Rozwiązanie umożliwia podział magazynu na dowolne miejsca składowania. Obrót towarowy na poszczególnych miejscach składowania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dokumentów. Moduł wspomaga proces inwentaryzacji, gdyż istnieje możliwość przeprowadzania inwentaryzacji magazynu wg miejsc składowania. Posiada automatyczny generator kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury i poziomu zagłębienia.

Streamsoft Verto – Logistyka MagazynowaPrzyjęcia i wydania
Streamsoft Verto – Logistyka MagazynowaProcesy logistyczne
Streamsoft Verto – Logistyka MagazynowaCzynności manipulacyjne
Streamsoft Verto – Logistyka MagazynowaUtrzymanie zapasów

Obszary funkcjonalne modułu Logistyka Magazynowa

Zobacz, w czym moduł Logistyka Magazynowa Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Definiowanie hal magazynowych
  • Wprowadzanie podziału magazynu na dowolne miejsca składowania
  • Obsługę pojemności każdego miejsca składowania
  • Definiowanie stref odkładczych w magazynie
  • Generowanie kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury
  • Dokumentowanie obrotu na miejscach składowania