Streamsoft Verto
Gospodarka Magazynowa

Sprawne zarządzanie wielomagazynową gospodarką towarową

Streamsoft Verto
Gospodarka Magazynowa

Sprawne zarządzanie wielomagazynową gospodarką towarową

Moduł Gospodarka Magazynowa przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej. Wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia. Implementacja systemu informatycznego w gospodarce magazynowej usprawnia procesy towarzyszące wystawianiu dokumentów obrotu towarowego.

Wszechstronność systemu umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych. Możliwe są sposoby wyceny magazynów wg ceny zakupu/nabycia (rozchody metodą FIFO), ceny ewidencyjnej. Wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

Streamsoft Verto – Gospodarka Magazynowa

Wielomagazynowe procesy

Streamsoft Verto – Gospodarka Magazynowa

Inwentaryzacja

Streamsoft Verto – Gospodarka Magazynowa

Metoda FIFO

Streamsoft Verto – Gospodarka Magazynowa

Ewidencja i obrót

Obszary funkcjonalne modułu Gospodarka Magazynowa

Zobacz, w czym moduł Gospodarka Magazynowa Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Prowadzenie gospodarki wielomagazynowej
  • Przeszacowanie cen nabycia
  • Dokumentowanie obrotu magazynowego
  • Prowadzenie stanów magazynowych wg partii (numer seryjny, kod EAN, termin ważności)
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji
  • Tworzenie korekt dokumentów obrotu magazynowego
  • Blokowanie przychodów i rozchodów kartoteki magazynowej
  • Wyświetlanie dostępnych stanów magazynowych

Moduł Gospodarka Magazynowa wspomaga sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji

Zobacz, jak wygląda moduł Gospodarka Magazynowa