Streamsoft Verto
Finanse i Księgowość

Nieoceniona pomoc przy codziennej pracy związanej z finansami i księgowości

Streamsoft Verto
Finanse i Księgowość

Nieoceniona pomoc przy codziennej pracy związanej z finansami i księgowości

Moduł Finanse i Księgowość systemu ERP Streamsoft Verto wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. Rozwiązanie umożliwia dekretacje i księgowanie dokumentów w walucie podstawowej PLN i dowolnej walucie obcej. Istnieje również możliwość wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów oraz przeksięgowań. Możliwe jest przeglądanie dowolnych wartości dla kont, które można określać wg wymagań lub definiując zaawansowane filtry.

Streamsoft Verto – moduł Finanse i KsięgowośćTworzenie alternatywnych kont
Streamsoft Verto – moduł Finanse i KsięgowośćElektroniczny import wyciągów bankowych
Streamsoft Verto – moduł Finanse i KsięgowośćRozliczenia i delegacje zaliczek
Streamsoft Verto – moduł Finanse i KsięgowośćZaawansowane analizy
Streamsoft Verto – moduł Finanse i KsięgowośćRaporty i statystyki

Obszary funkcjonalne modułu Finanse i Księgowość

Zobacz, w czym moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Definicje – Plan Kont, dokumenty, korekty podatku VAT naliczonego oraz należnego, schematy dekretacji
  • Obsługa – tworzenie poleceń księgowania, obsługa okresów obrachunkowych, powiązanie wartości ekonomicznych z kontami księgowymi
  • Koszta – generowanie deklaracji podatkowych, bilans i RZiS, międzyokresowe rozliczenia kosztów, generowanie rozdzielników kosztów do księgowania na różnych kontach
  • Konta – dekretacje i księgowanie dokumentów, stany kont, definiowanie miejsc księgowania, miejsc powstawania kosztów, kartotek kosztowych, RMK
  • Waluty – bilanse otwarcia i zamknięcia, tworzenie tabel kursowych, pobieranie kursów walut z NBP i naliczanie różnic kursowych, wycena waluty obcej
  • Tworzenie raportów i analiz – rejestry VAT, zagraniczne rejestry VAT, okresowe zestawienia dla kont, okresowe zestawienia dla analityki, raport kont, dzienniki

Procesy księgowe i finansowe aż proszą się o automatyzację. Jak to jest w Twojej firmie?

Zobacz, jak wygląda moduł Finanse i Księgowość