Streamsoft Verto
DMS

Sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie

Streamsoft Verto
DMS

Sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie

Moduł Streamsoft Verto DMS umożliwia zarządzanie oraz przetwarzanie różnego rodzaju dokumentów o charakterze plików lub zasobów. Dotyczy to zarówno dokumentów powstających wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Streamsoft Verto – DMS

Ścieżki administracyjne

Streamsoft Verto – DMS

Repozytorium dokumentów

Streamsoft Verto – DMS

Usprawnienia dostępu

Streamsoft Verto – DMS

OCR

Obszary funkcjonalne modułu DMS

Zobacz, w czym moduł DMS Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Rejestracja dokumentów – dodawanie dokumentów w postaci plików, skanowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów w obieg
  • Obsługa dokumentów wewnętrznych – przechowywanie plików na współdzielonych zasobach serwerowych
  • Notyfikacje – powiadomienia o zmianach, monitorowanie dostępu do zawartości dokumentów, wersjonowanie plików
  • Nadzór – kontrola emisji dokumentów poza organizację wraz z archiwizacją wykonanych emisji
  • Klasyfikacja dokumentów – klasyfikacja w zależności od miejsca rejestracji, typu dokumentu, daty rejestracji, daty modyfikacji dokumentu
  • OCR – indeksowanie dokumentów, obsługa formatów PDF, Microsoft Office, Libre Office, pliki graficzne np. PNG
  • Workflow – zarządzanie obiegiem dokumentów, pełna integracja z obsługą pozostałych procesów w organizacji
  • Emisja – wydruk, wysyłka e-mailem, kopiowanie do lokalnego folderu

Obieg dokumentów w firmie może generować duży nakład pracy. Korzystaj z modułu DMS i oszczędzaj cenny czas.

Zobacz, jak wygląda moduł DMS