Streamsoft Pro
Moduł Produkt

Idealne rozwiązanie dla małych firm produkcyjnych

Streamsoft Pro
Moduł Produkt

Idealne rozwiązanie dla małych firm produkcyjnych

Moduł Produkt jest łatwym w obsłudze narzędziem wspomagającym proces wytwarzania w małych firmach o profilu produkcyjnym. Pozwala na określenie receptury produktu z podaniem listy zamienników. Ma za zadanie rozliczanie normatywnego zużycia materiałów. Umożliwia prowadzenie dziennika zleceń produkcyjnych.

Streamsoft Pro – Moduł Produkt

Gospodarka magazynowa

Streamsoft Pro – Moduł Produkt

Ceny składowe

Streamsoft Pro – Moduł Produkt

Zapotrzebowanie materiałowe

Streamsoft Pro – Moduł Produkt

Receptury produktu

Streamsoft Pro – Moduł Produkt

Zlecenia produkcyjne

Obszary funkcjonalne modułu Produkt

Zobacz, w czym moduł Produkt Streamsoft Pro może pomóc w Twojej firmie

  • Integracja – pełna integracja z modułem gospodarki magazynowej, przyjmowanie zamówień na produkowane wyroby
  • Zapotrzebowanie materiałowe – szacowanie zapotrzebowania materiałowego, uwzględnienie aktualnych stanów magazynowych, materiałów zarezerwowanych i planowanych dostaw
  • Kalkulacja ceny – deklaracja sposobu kalkulowania ceny, wyliczanie cen składowych i indywidualnych dodatkowych kosztów
  • Rozchody materiałowe – kierowanie generowanych rozchodów materiałowych do odpowiednich działów

Za pomocą modułu Produkt możesz prowadzić również zlecenia produkcyjne