Streamsoft Pro
Moduł Księga Podatkowa

Samodzielne rozliczenie na podstawie książki przychodów i rozchodów

Streamsoft Pro
Moduł Księga Podatkowa

Samodzielne rozliczenie na podstawie książki przychodów i rozchodów

Moduł Księga Podatkowa pozwala na samodzielne rozliczanie przedsiębiorców na podstawie książki przychodów i rozchodów. Umożliwia rozliczenie firmy oraz właścicieli z Urzędem Skarbowym. Rozwiązanie dedykowane jest dla małych i średnich firm. Chętnie korzystają z niego również biura rachunkowe i doradcy podatkowi. Program jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Pro.

Streamsoft Pro – Moduł Księga Podatkowa

Samodzielne rozliczanie

Streamsoft Pro – Moduł Księga Podatkowa

Rozliczenia transakcji

Streamsoft Pro – Moduł Księga Podatkowa

Rejestr VAT

Streamsoft Pro – Moduł Księga Podatkowa

Konta pozabilansowe

Streamsoft Pro – Moduł Księga Podatkowa

Zestawienia

Obszary funkcjonalne modułu Księga Podatkowa

Zobacz, w czym moduł Księga Podatkowa systemu ERP Streamsoft Pro może pomóc w Twojej firmie

  • Rozliczanie podatku – podatek dochodowy dla właścicieli – PIT-5 oraz PIT-5(L), podatek ryczałtowy
  • Pojazdy służbowe – możliwość ewidencji i rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów służbowych
  • Rozliczenia transakcji – transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje odwrotnie opodatkowanych
  • Kontrola kosztów – obsługa kontroli kosztów korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
  • Dekretowanie i amortyzacja – możliwość dekretowania list płac, możliwość zapisania w księdze amortyzacji naliczonej
  • Rejestr VAT – automatyczne wprowadzanie zapisów do księgi, wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
  • Konfiguracje wysyłek – możliwość ustawienia osobnych konfiguracji dla wybranych grup kontrahentów
  • Dokumenty sprzedaży – podgląd wszystkich dokumentów sprzedaży oraz zakupu
  • Konta pozabilansowe – możliwość księgowania na konta pozabilansowe w celu wykonania kompleksowej analizy kosztowej firmy
  • Zestawienia – analiza zapisów na kontach pozabilansowych oraz w kolumnach księgi podatkowej

Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Pro