Streamsoft Pro
Moduł Kadry i Płace

Moduł, który odmieni działanie Twojej firmy

Streamsoft Pro
Moduł Kadry i Płace

Moduł, który odmieni działanie Twojej firmy

Moduł Kadry i Płace to jeden z modułów systemu ERP dedykowany działom kadrowo-płacowym w firmach zatrudniających od
kilkunastu, nawet do kilku tysięcy pracowników. W celu ułatwienia organizacji, kontroli oraz łatwego wglądu do
niezbędnych informacji cały program podzielono na dwa moduły – kadry oraz płace. Podczas zatrudniania wielu pracowników
ilość dokumentacji niejednokrotnie przyprawia o zawrót głowy. Odpowiednio dobrany program sprawi, że praca z nimi stanie
się przyjemnością. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze możesz bez problemu korzystać z wszelkich, dostępnych opcji
usprawniając codzienną pracę. Program posiada możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie trwania zatrudnienia.

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Rozliczanie płac

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Ewidencja kadrowa

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Zarządzanie czasem pracy

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Integracja z platformą ZUS PUE

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Panel pracownika

Kluczowe obszary funkcjonalne

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Rozliczanie płac

 • Pełna obsługa rozliczeń płacowych
 • Powiązanie z deklaracjami PIT oraz z rozliczeniem ZUS
 • Uwzględnianie składowych wszystkich form wynagrodzeń
Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Ewidencja kadrowa

 • Ewidencja danych kadrowych w ramach dowolnego rodzaju umowy
 • Szeroki zakres ewidencji
 • Powiązanie zewnętrznych dokumentów plikowych
Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Akta elektroniczne

 • Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Elastyczny podział na grupy pracowników

Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Zarządzanie czasem pracy

 • Tworzenie grafików, ewidencja czasu pracy, nieobecności
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Różne okresy: miesięczne, wielomiesięczne oraz w ramach równoważnego czasu pracy
Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Integracje

 • Integracja z platformą ZUS PUE
 • Obsługa e-zwolnień lekarskich
 • Integracja z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
Streamsoft Pro – Moduł Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

 • Sprawne zarządzanie czasem pracy
 • Ewidencja nieobecności
 • Grafiki trafiają bezpośrednio do ewidencji kadrowej w ERP

Moduł Kadry i Płace przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników

Korzyści modułu Kadry i Płace

Zobacz, w czym moduł Kadry i Płace Streamsoft Pro może pomóc w Twojej firmie

 • Usprawnienie procesów kadrowych i płacowych w przedsiębiorstwie
 • Współpraca z programem Płatnik udostępnianym przez oddziały ZUS
 • Wszystkie dane i dokumenty pracownicze w jednym miejscu
 • Spójność i ochrona danych pracowniczych
 • Wzrost atrakcyjności dla pracowników poprzez dostęp do panelu pracownika
 • Szybki dostęp do informacji i możliwość tworzenia eksportu i importu danych

Moduł Kadry i Płace zgodny
jest z wymogami RODO

Nasi klienci korzystający z systemu ERP Streamsoft Pro