Streamsoft Pro
Moduł Administratora

Kompleksowe narzędzia dla administratorów systemu

Streamsoft Pro
Moduł Administratora

Kompleksowe narzędzia dla administratorów systemu

Moduł Administratora jest aplikacją przeznaczoną do administrowania systemem Streamsoft Pro. Instalację przeprowadza
się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom
systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres
ich pracy. Dzięki Modułowi Administratora Streamsoft Pro możliwe jest skuteczne zarządzanie firmą i procesami, które
w niej zachodzą. System ten dostosowany jest do specyfiki branży. Po uruchomieniu Modułu Administratora dostępnych
jest wiele funkcji, które usprawniają działanie, np. archiwizowanie bazy danych, tworzenie zbiorczych wydruków czy
udzielanie dostępów do firmy. Warto zaznaczyć, że wszystkie działania i przechowywane dane są w pełni zabezpieczone.
Innowacyjny system jest ułatwieniem podczas prowadzenia biznesu.

Streamsoft Pro – Moduł AdministratoraOperatorzy systemu
Streamsoft Pro – Moduł AdministratoraDostępy użytkowników
Streamsoft Pro – Moduł AdministratoraObsługa wielofirmowości
Streamsoft Pro – Moduł AdministratoraZarządzanie bazą danych

Obszary funkcjonalne modułu Moduł Administratora

Zobacz, w czym Moduł Administratora Streamsoft Pro może pomóc w Twojej firmie

 • Definiowanie „nowej” firmy – dane ewidencyjne firmy, przyporządkowanie operatorów do dostępów, obsługa wielofirmowości
 • Tworzenie grup użytkowników systemu – podział operatorów systemu na grupy, prawa dostępu
 • Zakładanie użytkowników – określanie loginów i haseł, prawa dostępu, przypisanie do grupy, reguły dla haseł
 • Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy – definiowanie praw dostępu dla grup operatorów,
  ograniczenie dostępu pracowników do poszczególnych baz danych, do modułów, funkcjonalności
 • Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu – wyszukiwanie uprawnień na podstawie ciągu znaków
 • Konfigurowanie stanowisk i serwerów – Przydział poszczególnych modułów do stanowiska roboczego, określenie serwerów i
  środowiska, w którym pracuje Streamsoft Pro.
 • Reorganizacja bazy danych – po aktualizacji uzyskanie zgodności z aktualną wersją, kreator bezpieczeństwa danych
 • Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych – kopia bazy danych, polecenia serwera Firebird, odtworzenie bazy danych z
  kopii.
 • Konfigurowanie i rejestry operacji, operacje na licencji – operacje na bazie systemowej i produkcyjnej, wyszukiwanie
  operacji, zmiana parametrów licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych
 • Wydruki i zestawienia – wydruki zbiorcze, wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej

Moduł Administratora daje możliwość elastycznego zarządzania systemem ERP