Streamsoft Prestiż
Moduł Wyposażenie

Łatwa ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia firmy

Streamsoft Prestiż
Moduł Wyposażenie

Łatwa ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia firmy

Moduł Wyposażenie to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia pełnej ewidencji i inwentaryzacji wyposażenia.
Można za jego pomocą grupować wyposażenie, sporządzać zestawienia i wydruki.

Streamsoft Prestiż – Moduł Wyposażenie

Ewidencja

Streamsoft Prestiż – Moduł Wyposażenie

Inwentaryzacja

Streamsoft Prestiż – Moduł Wyposażenie

Grupowanie

Streamsoft Prestiż – Moduł Wyposażenie

Wydruki i zestawienia

Obszary funkcjonalne modułu Wyposażenie

Zobacz, w czym moduł Wyposażenie Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

  • Ewidencja wyposażenia – zdefiniowanie dokumentów obrotu, prezentacja kompletnej historii kartoteki
  • Grupowanie wyposażenia – grupy rodzajowe, jednostki organizacyjne, osoby materialnie odpowiedzialne, zestawienia w ujęciu ilościowym
  • Inwentaryzacja i dodatkowe informacje – pełna inwentaryzacja, mechanizm cech, własne parametry wyposażenia
  • Wydruki i zestawienia – wydruki zbiorcze, wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej

Moduł Wyposażenie ułatwia ewidencję i inwentaryzację wyposażenia firmy

Zobacz, jak wygląda moduł Wyposażenie