Streamsoft Prestiż
Moduł Środki trwałe

Zoptymalizuj procesy związane z majątkiem trwałym oraz wartości niematerialnych i prawnych

Streamsoft Prestiż
Moduł Środki trwałe

Zoptymalizuj procesy związane z majątkiem trwałym oraz wartości niematerialnych i prawnych

Moduł Środki Trwałe umożliwia pełną kontrolę nad środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi. Dzięki niemu
usprawnisz procesy związane z amortyzacją, księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz okresami rozrachunkowymi.

Streamsoft Prestiż – Moduł Środki trwałeMajątek trwały, wartości niematerialne

Streamsoft Prestiż – Moduł Środki trwałeAmortyzacja bilansowa i podatkowa

Streamsoft Prestiż – Moduł Środki trwałeOkresy obrachunkowe

Streamsoft Prestiż – Moduł Środki trwałeKompletna historia firmy

Obszary funkcjonalne modułu Środki Trwałe

Zobacz, w czym moduł Środki Trwałe Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

  • Odpisy amortyzacyjne – odpisy amortyzacyjne, plan amortyzacyjny oraz prognozy na lata następne. Odpisy uwzględniają
    metody amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowa.
  • Własne parametry majątku trwałego – mechanizm definiowanych cech i grup, wielopoziomowa drzewiasta struktura.
  • Inwentaryzacja majątku trwałego – generowanie arkuszy spisowych, rozliczenie inwentaryzacji z podziałem na pola spisowe,
    generowanie kodów kreskowych, inwentaryzacja kolektorami danych.
  • Wydruki i zestawienia – tabele amortyzacyjne w ujęciu bilansowym i podatkowym, dostępność wydruków dokumentów przyjęcia,
    likwidacji, zmiany użytkowania

Moduł Środki Trwałe pozwala na rejestrowanie i kompletną historię firmy.

Zobacz, jak wygląda moduł Środki Trwałe