Streamsoft Prestiż
Moduł Raporty i Formularze

Twórz zestawienia, raporty, wyciągaj wnioski i lepiej prowadź swój biznes

Streamsoft Prestiż
Moduł Raporty i Formularze

Twórz zestawienia, raporty, wyciągaj wnioski i lepiej prowadź swój biznes

Moduł Raporty i Formularze umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów i
etykiet, w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Stanowi kompletne narzędzie, w pełni zintegrowane z pozostałymi
modułami oprogramowania Streamsoft Prestiż.

Streamsoft Prestiż – Moduł Raporty i FormularzeRaporty o dowolnej strukturze
Streamsoft Prestiż – Moduł Raporty i FormularzeWizualne narzędzia
Streamsoft Prestiż – Moduł Raporty i FormularzeAnaliza projektów
Streamsoft Prestiż – Moduł Raporty i FormularzeKreator zestawień

Obszary funkcjonalne modułu Raporty i Formularze

Zobacz, w czym moduł Raporty i Formularze Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

  • Zestawienia i formularze – zestawienia definiowane, formularze wydruku dla dokumentu. powiązanie pomiędzy różnymi tabelami, prezentacja graficzna pobranych danych.
  • Kreator zestawień – gotowe wyciągi z danych, tworzenie etykiet łącznie z kodami kreskowymi, wbudowane gotowe szablony, dla zaawansowanych: formuły w języku SQL, kod języka Pascal.
  • Serwer raportów – wykonanie w zaplanowanym czasie dowolnych zestawień, które zostały wcześniej zdefiniowane, wysyłka na skrzynki mailowe wybranych użytkowników.
  • Analiza projektów – raporty, analiza kosztów wynikających z dokumentów związanych z realizacją projektu.

Twórz raporty i zestawienia korzystając z intuicyjnego interfejsu modułu Raporty i Formularze.

Zobacz, jak wygląda moduł Raporty i Formularze