Streamsoft Prestiż
Moduł Administratora

Kompleksowe narzędzia dla administratorów systemu

Streamsoft Prestiż
Moduł Administratora

Kompleksowe narzędzia dla administratorów systemu

Moduł Administratora jest aplikacją przeznaczoną do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Instalację przeprowadza
się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom
systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres
ich pracy.

Streamsoft Prestiż – Moduł Administratora

Operatorzy systemu

Streamsoft Prestiż – Moduł Administratora

Dostępy użytkowników

Streamsoft Prestiż – Moduł Administratora

Obsługa wielofirmowości

Streamsoft Prestiż – Moduł Administratora

Zarządzanie bazą danych

Obszary funkcjonalne modułu Moduł Administratora

Zobacz, w czym Moduł Administratora Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

 • Definiowanie „nowej” firmy – dane ewidencyjne firmy, przyporządkowanie operatorów do poszczególnych poziomów dostępów, możliwość obsługi wielofirmowości
 • Tworzenie grup użytkowników systemu – podział operatorów systemu na grupy, prawa dostępu
 • Zakładanie użytkowników – określanie loginów i haseł, prawa dostępu, przypisanie do grupy, reguły dla haseł
 • Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy – definiowanie praw dostępu dla grup operatorów,
  ograniczenie dostępu pracowników do poszczególnych baz danych, do modułów, funkcjonalności
 • Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu – wyszukiwanie uprawnień na podstawie ciągu znaków
 • Konfigurowanie stanowisk i serwerów – Przydział poszczególnych modułów do stanowiska roboczego, określenie serwerów i środowiska, w którym pracuje Streamsoft Prestiż.
 • Reorganizacja bazy danych – po aktualizacji uzyskanie zgodności z aktualną wersją, kreator bezpieczeństwa danych
 • Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych – kopia bazy danych, polecenia serwera Firebird, odtworzenie bazy danych z kopii.
 • Konfigurowanie i rejestry operacji, operacje na licencji – operacje na bazie systemowej i produkcyjnej, wyszukiwanie operacji, zmiana parametrów licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych
 • Wydruki i zestawienia – wydruki zbiorcze, wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej

Moduł Administratora daje możliwość elastycznego zarządzania systemem ERP

Zobacz, jak wygląda Moduł Administratora