Streamsoft Prestiż
Finanse i Księgowość

Nieoceniona pomoc przy codziennej pracy związanej z finansami i księgowości

Streamsoft Prestiż
Finanse i Księgowość

Nieoceniona pomoc przy codziennej pracy związanej z finansami i księgowości

Moduł Finanse i Księgowość to program do księgowości, którego zadaniem jest ułatwienie kontroli nad kosztami w
poszczególnych obszarach działalności. Za jego pomocą znacznie szybciej i łatwiej uda się zamknąć każdy miesiąc oraz rok
obrachunkowy. Przystosowany do pomocy niemal na każdym etapie działalności – od zapisu danych, poprzez sporządzanie
sprawozdań, aż po stworzenie kompletnego planu przydatnego przy zarządzaniu firmą.

Nowoczesne rozwiązania skutecznie przyspieszają pracę, ułatwiają ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów
i automatycznym naliczaniem, a także ewidencjonowaniem różnic kursowych. Dla komfortu działania zapewniamy uwzględnianie
zmian zarówno bieżących, jak i statystycznych, realizowanych na koniec każdego roku. System do księgowości – finanse i
księgowość, wyposażono w szeroki wachlarz dokumentów pomocnych przy rozrachunkami z klientami – ponaglenia zapłaty,
potwierdzenia, przelewy (w tym także przelewy elektroniczne).

Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i KsięgowośćTworzenie alternatywnych kont
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i KsięgowośćElektroniczny import wyciągów bankowych
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i KsięgowośćRozliczenia i delegacje zaliczek
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i KsięgowośćZaawansowane analizy
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i KsięgowośćRaporty i statystyki

Kluczowe obszary funkcjonalne

Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Plany kont

 • Definiowanie syntetyki i analityki
 • Plany kont bilansowych i pozabilansowych
 • Gromadzenie danych pozafinansowych
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Dokumenty źródłowe

 • Obsługa dokumentów źródłowych
 • Segregowanie do rejestrów księgowych i dekretowanie
 • Nadawanie dokumentom odpowiednich statusów
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Automaty księgowe

 • Tworzenie schematów dekretacji
 • Rejestrowanie dokumentów na różnych etapach obsługi
 • Szybki proces księgowania dokumentów

Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Mechanizmy kontrolujące

 • Wykrywanie nieprawidłowości
 • Weryfikacja sprawozdań podatkowych
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i automatyczne naliczanie odsetek
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Obsługa VAT

 • Kompleksowa obsługa rozliczenia podatku VAT
 • Automatyczne budowanie rejestrów VAT
 • Sporządzanie plików JPK_VAT
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Jednolity Plik Kontrolny

 • Kreator „krok po kroku” generowania plików JPK
 • Walidacja i weryfikacja poprawności danych
 • Wysyłka do odpowiednich instytucji

 

Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

e-Sprawozdanie

 • Intuicyjne przygotowanie sprawozdania finansowego XML
 • Tworzenie pełnego e-sprawozdania finansowego
 • Warianty sprawozdań dla różnych organizacji
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Split Payment

 • Kompleksowa obsługa mechanizmu split payment
 • Wykonywanie przelewów split payment
 • Analizy należności i zobowiązań
Streamsoft Prestiż – Moduł Finanse i Księgowość

Zestawienia i deklaracje

 • Wbudowane zestawienia i raporty
 • Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje
 • Definiowanie parametrów wejściowych i wysyłka plików

Procesy księgowe i finansowe aż proszą się o automatyzację. Jak to jest w Twojej firmie?

Korzyści modułu Finanse i Księgowość

Zobacz, w czym moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

 • Praca na narzędziu, które posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości
 • Ciągłość zaksięgowanych informacji
 • Indywidualne widoki modułu w zależności od funkcji użytkownika

Moduł Finanse i Księgowość to gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami prawa

Zobacz, jak wygląda moduł Finanse i Księgowość

Nasi klienci korzystający z systemu ERP Streamsoft Prestiż