Streamsoft Prestiż
DMS

Sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie

Streamsoft Prestiż
DMS

Sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie

Moduł DMS dedykowany jest do zarządzania dokumentami firmowymi. W programie można zdefiniować ścieżkę akceptacyjną
zarówno dla dokumentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Moduł umożliwia dostęp do zaawansowanego repozytorium
dokumentacji.

Streamsoft Prestiż – Moduł DMS

Ścieżki akceptacyjne

Streamsoft Prestiż – Moduł DMS

Repozytorium dokumentów

Streamsoft Prestiż – Moduł DMS

Uprawnienia dostępu

Streamsoft Prestiż – Moduł DMS

OCR

Obszary funkcjonalne modułu DMS

Zobacz, w czym moduł DMS Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

 • Akceptacja dokumentów – definiowanie ścieżki akceptacyjnej,
  możliwość procesowania dodatkowych obiektów systemowych m.in. kontrahenci, technologie produkcyjne.
 • Obieg dokumentów – rejestracja dokumentów zewnętrznych, mechanizm pól predefiniowanych, określenie dodatkowych słowników
  (właściwości), rejestracja pozycji kosztowych, alerty w systemie lub poprzez e-mail/SMS.
 • Szablony dokumentów – katalogowanie dokumentów, podział według typów w dowolnie określonym szablonie, uprawnienia dla
  grup użytkowników, wersjonowanie dokumentacji
 • Integracja z platformą OCR – optyczne rozpoznawanie znaków, grupowa wysyłka zeskanowanych dokumentów do platformy OCR,
  rejestrowanie w module DMS z nadaniem odpowiedniej ścieżki akceptacji.

Obieg dokumentów w firmie może generować duży nakład pracy. Korzystaj z modułu DMS i oszczędzaj cenny czas.

Zobacz, jak wygląda moduł DMS