Streamsoft Prestiż
Moduł Business Intelligence

Dedykowany pakiet produktów składających się na system informacji zarządczej

Streamsoft Prestiż
Moduł Business Intelligence

Dedykowany pakiet produktów składających się na system informacji zarządczej

Głównym zadaniem modułu Business Intelligence jest uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego,
uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie. System tworzy również wizualizacje
pozwalające zmienić zbiory danych w pożądane informacje, tak by podejmować trafne decyzje biznesowe. Każdy moduł
tematyczny posiada standardowe analizy, oraz możliwość budowania własnych analiz z predefiniowanych w systemie miar,
wymiarów i faktów.

Streamsoft Prestiż – Moduł Business Intelligence

Wizualizacje danych

Streamsoft Prestiż – Moduł Business Intelligence

Prognozy płynności firmy

Streamsoft Prestiż – Moduł Business Intelligence

Wielowymiarowe analizy

Streamsoft Prestiż – Moduł Business Intelligence

Trendy i zależności

Obszary funkcjonalne modułu Business Intelligence

Zobacz, w czym moduł Business Intelligence Streamsoft Prestiż może pomóc w Twojej firmie

 • Controlling finansowy – wspomaganie opracowania, kontrola realizacji budżetów, kluczowe wskaźniki opisujące aktualny
  stan przedsiębiorstwa, kompleksowa analiza finansowa, detekcja odchyleń i anomalii.
 • Wielowymiarowe raportowanie – rzetelna oceny aktualnej sytuacji firmy, cele ekonomiczno-finansowe, wprowadzanie nowych
  procedur, zestawienie obrotów i sald
 • Kostka OLAP – możliwość stosowania w analizach różnych wymiarów oraz miar, łatwe analizowanie kwot w różnym ujęciu,
  porównywanie okresów, możliwość budżetowania, monitorowanie wykonania budżetu.
 • Raportowanie – budowanie dowolnych raportów w oparciu o istniejące wymiary i miary, analizy wielowymiarowe, raporty
  płaskie, definiowanie automatycznych raportów, harmonogram wysyłek, szablony raportów.
 • Zaawansowane analizy – m.in. sprzedaż oddziałów, analiza obrotów, dynamika sprzedaży, marża, zyskowność produktów,
  zaopatrzenie, stopień wykonania planu, badanie trendów
 • Karta wyników – możliwość budowania kluczowych wskaźników (KPI), automatyczna dystrybucja do odbiorców, funkcja
  subskrypcji

Business Intelligence pozwala podejmować trafne decyzje biznesowe

Zobacz, jak wygląda moduł Business Intelligence