Polityka jakości

Zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz rozwoju naszej firmy.

Polityka jakości

Zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz rozwoju naszej firmy.

Celem naszej działalności jest dostarczanie rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na klienta oraz świadczenie usług o jak najwyższej jakości.

 

W swojej działalności staramy się rozszerzać ofertę dostarczanych rozwiązań tak, aby nadążać za rozwojem naszych klientów. Budujemy również wizerunek stabilnego i wiarygodnego partnera.

 

Cele realizujemy poprzez:

 

  • Solidną i rzetelną obsługę klientów;
  • Doskonalenie wiedzy na temat oferowanych rozwiązań;
  • Stały kontakt z klientami w celu rozpoznania ich potrzeb;
  • Poszukiwanie nowych obszarów działania;
  • Stały rozwój i wzrost profesjonalizmu pracowników;
  • Doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury;
  • Zaangażowanie Zarządu i całej załogi w pracę na rzecz jakości;
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością