Planowanie produkcji

Zapewnij swojej firmie nowoczesne rozwiązania

Planowanie produkcji

Zapewnij swojej firmie nowoczesne rozwiązania

Planowanie produkcji to zadanie, które w praktyce okazuje się być o wiele trudniejszym, niż się wydaje. Z reguły celem jest dążenie do jak najefektywniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Co jednak kiedy nagle pojawia się pilne zamówienie lub – co gorsza – awaria? Konieczność nagłej reorganizacji produkcji może spędzać sen z powiek.

Bądź przygotowany! Z systemem do planowania produkcji od firmy Ekspert i zastosowanym w nim algorytmom sztucznej inteligencji, poradzisz sobie z codziennymi wyzwaniami współczesnej produkcji. Nasze systemy informatyczne dla firm produkcyjnych potrafią zaplanować produkcję, pokierować pracownikami, przeorganizować pracę i zaalarmować w razie ryzyka. Sprawdź szczegóły rozwiązań, które już od lat aktywnie pomagają firmom produkcyjnym radzić sobie z rosnącą presją płacową i ciągłym skracaniem terminów realizacji.

Optymalizuj pracę, dzięki strategicznemu planowaniu produkcji

Planowanie potrzeb
materiałowych – MRP

Plan potrzeb materiałowych jest podstawą do planowania zamówień do dostawców oraz realizacji zleceń produkcyjnych.

System MRP umożliwia oszacowanie, kiedy mogą wystąpić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie powstaje plan dostaw materiałów. Można też uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, które mają wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu.

Horyzont czasowy
w planowaniu produkcji

Ze względu na różne potrzeby i specyfikę klientów, możliwe jest tworzenie planów produkcji w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości.

Dzięki specjalnym algorytmom możliwe jest np. ustalenie najbliższego, możliwego czasu terminu realizacji zlecenia. System bierze pod uwagę zajętość maszyn oraz możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa.

Planowanie zdolności
produkcyjnych

Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze pracowników. Całość procesu wspomagana jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.

Symulacja wykonania
zlecenia produkcyjnego

Na tym etapie system analizuje obciążenie i wykorzystanie zasobów. Jego celem jest ustalenie terminu realizacji zamówienia oraz określenie elementów warunkujących dotrzymanie wyznaczonego terminu. Symulacja przeprowadzana jest na podstawie planu produkcji i zamówień klientów. Dzięki temu możesz sprawdzić wiele czynników, zanim podejmiesz decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Strategiczne planowanie produkcji. Zapewnij swojej firmie strategiczne rozwiązania

Korzyści z wdrożenia rozwiązań dedykowanych planowaniu produkcji

  • Lepsza kontrola produkcji
  • Lepszy obieg informacji na temat przyjętych zamówień, zleceń produkcyjnych, dostępności materiałów oraz mocy wytwórczych
  • Kontrola terminowości dostaw
  • Szczegółowa analiza „wąskich gardeł” i „słabych ogniw produkcji”
  • Szybka reakcja na zachodzące, nieprzewidziane zmiany (usterki, braki w dostawach)
  • Precyzyjne harmonogramy

Nasi Klienci z obszaru Produkcji