Harmonogramowanie
produkcji

Jak optymalnie wykorzystywać zasoby
i unikać niepotrzebnych przestojów?

Harmonogramowanie
produkcji

Jak optymalnie wykorzystywać zasoby
i unikać niepotrzebnych przestojów?

Praca osób związanych z harmonogramowaniem produkcji wymaga dostępu do wielu informacji o zasobach i uwzględnienia związanych z nimi czynników. Głównym celem działań związanych z harmonogramowaniem jest optymalizacja produkcji, tak aby dostępne zasoby były wykorzystywane w pożądanym stopniu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad bieżącymi zleceniami produkcyjnymi. Ma to ogromny wpływ na rentowność firmy, a bez odpowiedniego systemu IT z pewnością nie jest to łatwe zadanie. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie modułu systemu ERP: Harmonogramowanie Produkcji, który zawiera zaawansowane rozwiązania w obszarze pracy nad bieżącą produkcją.

W systemie Harmonogramowanie Produkcji stworzysz m.in. receptury produktu, zapanujesz nad zleceniami produkcyjnymi, zidentyfikujesz wąskie gardła i zapobiegniesz opóźnieniom i przestojom w produkcji. Zobacz poniżej, jakie możliwości oferujemy.

Harmonogramowanie produkcji

Zminimalizuj straty związane z przestojami
i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów

Technologia (receptura)
produktu

 

Bardzo istotnym elementem dla harmonogramowania jest optymalna struktura receptur produkcyjnych. Pozwala to na odpowiedni przydział zasobów w procesie harmonogramowania szczegółowego.

Zlecenia (przewodniki)
produkcyjne

 

Zlecenia produkcyjne pomocne są w wielu obszarach: harmonogramowanie szczegółowe, wykonywanie symulacji harmonogramu produkcji i kontrolę realizacji. A wszystko to może się odbywać bez ingerencji we wzorcową technologię produktu.

Szczegółowe
harmonogramowanie produkcji

 

Umożliwia automatyzację procesu rozkładu operacji produkcyjnych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Spośród stworzonych symulacji produkcji możesz wybrać tę najbardziej odpowiednią, a nawet ręcznie dokonać korekt metodą Drag & Drop.

Kontrola harmonogramu
produkcji

 

W procesie kontroli często problematyczny jest nadzór nad ustalonymi terminami realizacji zleceń produkcyjnych. Aby tę czynność ułatwić w systemie ERP, istnieje możliwość składania meldunków zwrotnych, a postęp prac jest wizualizowany na wykresie Gantta.

Analiza opóźnień
w procesie produkcyjnym

 

Funkcjonalność ta pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia opóźnień w produkcji. Operator otrzymuje alerty (w aplikacji, e-mailem lub SMS-em). Analiza opóźnień może odbywać się w kilku oknach jednocześnie w jednym widoku (bez konieczności posiadania dwóch monitorów).

Analiza obciążenia
zasobów produkcyjnych

 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważny jest poziom wykorzystania zasobów. Graficzny kalendarz pracy umożliwia pełny nadzór nad zasobami w różnych widokach i układach np. aktualny poziom, tryb dzienny, zmianowy, tygodniowy i miesięczny.

Macierz kompetencji

 

Jest to słownik, który pozwala na przypisywanie kompetencji do zasobów. Dzięki temu możliwy jest jeszcze optymalny przydział zasobów do operacji produkcyjnych.

Karta pracy zasobu

 

Pozwala na analizę zaplanowanych prac w kontekście wybranego zasobu produkcyjnego. Funkcjonalność ta jest przydatna na różnych stanowiskach tj. dla planisty, kierownika zmiany i kierownika produkcji.

Wybierz najlepszy wariant harmonogramu produkcji spośród wielu dostępnych symulacji

Korzyści z wdrożenia rozwiązań do harmonogramowania produkcji

  • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych w określonym czasie
  • Zredukowanie do minimum strat związanych z przestojami i awariami
  • Optymalizacja procesu produkcyjnego przez tworzenie technologii produktu
  • Łatwiejsze tworzenie receptur produktu poprzez wykorzystanie kompetencji grupy zasobów, a nie konkretnych zasobów
  • Automatyzacja procesu układania szczegółowych planów produkcji w założonej kolejności
  • Automatyzacja produkcji seryjnej przy generowaniu zleceń produkcyjnych
  • Tworzenie symulacji harmonogramów i wybór najbardziej optymalnych
  • Możliwość wykorzystania różnych strategii harmonogramowania
  • Kontrola nad ustalonymi terminami zleceń produkcyjnych
  • Oszczędność czasu przez dostęp do wykresów Gantta z bieżącymi operacjami produkcyjnymi

Nasi klienci, którzy skorzystali z rozwiązań do skutecznego planowania produkcji