Harmonogramowanie
produkcji

Jak optymalnie wykorzystywać zasoby
i unikać niepotrzebnych przestojów?

Harmonogramowanie
produkcji

Jak optymalnie wykorzystywać zasoby
i unikać niepotrzebnych przestojów?

Praca osób związanych z harmonogramowaniem produkcji wymaga dostępu do wielu informacji o zasobach i uwzględnienia związanych z nimi czynników. Głównym celem działań związanych z harmonogramowaniem jest optymalizacja produkcji, tak aby dostępne zasoby były wykorzystywane w pożądanym stopniu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad bieżącymi zleceniami produkcyjnymi. Ma to ogromny wpływ na rentowność firmy, a bez odpowiedniego systemu IT z pewnością nie jest to łatwe zadanie. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie modułu systemu ERP: Harmonogramowanie Produkcji, który zawiera zaawansowane rozwiązania w obszarze pracy nad bieżącą produkcją.

W systemie Harmonogramowanie Produkcji stworzysz m.in. receptury produktu, zapanujesz nad zleceniami produkcyjnymi, zidentyfikujesz wąskie gardła i zapobiegniesz opóźnieniom i przestojom w produkcji. Zobacz poniżej, jakie możliwości oferujemy.

Harmonogramowanie produkcji
Zminimalizuj straty związane z przestojami
i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów
 • Technologia (receptura)
  produktu

 

Bardzo istotnym elementem dla harmonogramowania jest optymalna struktura receptur produkcyjnych. Pozwala to na odpowiedni przydział zasobów w procesie harmonogramowania szczegółowego.

 • Zlecenia (przewodniki)
  produkcyjne

 

Zlecenia produkcyjne pomocne są w wielu obszarach: harmonogramowanie szczegółowe, wykonywanie symulacji harmonogramu produkcji i kontrolę realizacji. A wszystko to może się odbywać bez ingerencji we wzorcową technologię produktu.

 • Szczegółowe
  harmonogramowanie produkcji

 

Umożliwia automatyzację procesu rozkładu operacji produkcyjnych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Spośród stworzonych symulacji produkcji możesz wybrać tę najbardziej odpowiednią, a nawet ręcznie dokonać korekt metodą Drag & Drop.

 • Kontrola harmonogramu
  produkcji

 

W procesie kontroli często problematyczny jest nadzór nad ustalonymi terminami realizacji zleceń produkcyjnych. Aby tę czynność ułatwić w systemie ERP, istnieje możliwość składania meldunków zwrotnych, a postęp prac jest wizualizowany na wykresie Gantta.

 • Analiza opóźnień
  w procesie produkcyjnym

 

Funkcjonalność ta pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia opóźnień w produkcji. Operator otrzymuje alerty (w aplikacji, e-mailem lub SMS-em). Analiza opóźnień może odbywać się w kilku oknach jednocześnie w jednym widoku (bez konieczności posiadania dwóch monitorów).

 • Analiza obciążenia
  zasobów produkcyjnych

 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważny jest poziom wykorzystania zasobów. Graficzny kalendarz pracy umożliwia pełny nadzór nad zasobami w różnych widokach i układach np. aktualny poziom, tryb dzienny, zmianowy, tygodniowy i miesięczny.

 • Macierz kompetencji

 

Jest to słownik, który pozwala na przypisywanie kompetencji do zasobów. Dzięki temu możliwy jest jeszcze optymalny przydział zasobów do operacji produkcyjnych.

 • Karta pracy zasobu

 

Pozwala na analizę zaplanowanych prac w kontekście wybranego zasobu produkcyjnego. Funkcjonalność ta jest przydatna na różnych stanowiskach tj. dla planisty, kierownika zmiany i kierownika produkcji.

Wybierz najlepszy wariant harmonogramu produkcji spośród wielu dostępnych symulacji

Korzyści z wdrożenia naszego systemu harmonogramowania produkcji

 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych w określonym czasie
 • Zredukowanie do minimum strat związanych z przestojami i awariami
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego przez tworzenie technologii produktu
 • Łatwiejsze tworzenie receptur produktu poprzez wykorzystanie kompetencji grupy zasobów, a nie konkretnych zasobów
 • Automatyzacja procesu układania szczegółowych planów produkcji w założonej kolejności
 • Automatyzacja produkcji seryjnej przy generowaniu zleceń produkcyjnych
 • Tworzenie symulacji harmonogramów i wybór najbardziej optymalnych
 • Możliwość wykorzystania różnych strategii harmonogramowania
 • Kontrola nad ustalonymi terminami zleceń produkcyjnych
 • Oszczędność czasu przez dostęp do wykresów Gantta z bieżącymi operacjami produkcyjnymi

Nasi klienci, którzy skorzystali z rozwiązań do skutecznego planowania produkcji