Case studies - Posnet

Zobacz case study z wdrożenia systemu enova365 w Posnet

Case studies - Posnet

Zobacz case study z wdrożenia systemu enova365 w Posnet

Posnet Polska S.A. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku urządzeń fiskalnych. Głównym obszarem działania firmy Posnet Polska S.A. jest produkcja i sprzedaż urządzeń fiskalnych, jakimi są kasy fiskalne i drukarki fiskalne, oraz innych urządzeń wspomagających handel (wagi elektroniczne, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, niefiskalne drukarki paragonowe, weryfikatory cen, drukarki kart plastikowych itd). Urządzenia te umożliwiają tworzenie kompletnych rozwiązań dla handlu i usług.

Poza projektowaniem, produkcją i dystrybucją urządzeń, firma Posnet zajmuje się obsługą serwisową, udziela klientom wsparcia technicznego oraz porad w zakresie kompleksowych rozwiązań sprzedażowych. Posnet jest strategicznym partnerem w Polsce firmy Wincor Nixdorf (dawniej Siemens Nixdorf) oraz dystrybutorem urządzeń firm Honeywell oraz Elo.

Case Study Posnet

Najważniejsze fakty o firmie Posnet

Case Study Posnet

Branża:
Urządzenia fiskalne

Case Study Posnet

oddziałów
w Polsce

Case Study Posnet

pracowników
firmy

Case Study Posnet

przedstawicielstwa
regionalne

Case Study Posnet

autoryzowanych
dealerów w Polsce

Pobierz pełne case study Posnet

Zobacz zastosowany system w praktyce.

Dane projektu

Case Study Posnet
Nazwa firmy
Posnet Polska S.A.
Branża
Producent urządzeń fiskalnych
Zasięg terytorialny
Polska
Rok wdrożenia
2017
Wdrożony system
enova365 – wersja platynowa

Czynniki warunkujące potrzebę zmiany systemu w firmie Posnet

Case Study Posnet

Przed wdrożeniem systemu ERP przez firmę Ekspert Systemy Informatyczne, Posnet wykorzystywał system IT, który nie umożliwiał łatwej integracji z zewnętrznymi narzędziami. Większość funkcjonalności wcześniejszego systemu było jednak ocenianie przez Posnet pozytywnie. Dużym wyzwaniem było więc powtórzenie stopnia wygody poprzedniego rozwiązania. Spośród dostępnych na rynku systemów Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu enova365. Czynnikiem, który przeważył o wyborze była duża elastyczność i konfigurowalność systemu oraz jego skalowalność. Jako intensywnie rosnące przedsiębiorstwo, Posnet poszukiwał producenta oprogramowania, które w przyszłości będzie zdolne do rozwoju systemu wraz z rozwojem potrzeb organizacji.

Warto też dodać, że Posnet jest firmą wielooddziałową zatrudniającą ponad 220 pracowników. Wśród nich są zarówno pracownicy pełnoetatowi, zatrudnieni na umowę zlecenie, przedstawiciele handlowi rozliczani również w systemie prowizji, a także stażyści. W tak zorganizowanej strukturze biznesowej jednym z kluczowym elementów jest prawidłowe ewidencjonowanie oraz naliczanie odpowiednich wynagrodzeń.

Największe wyzwania

Zobacz, jakie wyzwania stały przed wdrożeniem systemu enova365 w firmie Posnet

 • Usprawnienie oraz zautomatyzowanie sposobu rozliczania absencji.
 • Zapewnienie większej kontroli nad poprawnością wprowadzania danych do systemu.
 • Konieczność odtworzenia wielopoziomowej struktury.
 • Możliwość tworzenia własnych zestawień związanych z wynagrodzeniami.
 • Zachowanie płynności w przekazywaniu informacji między działami.
 • Wdrożenie nowoczesnego interfejsu w krótkim czasie.

Rozwiązanie od Ekspert Systemy Informatyczne

System dopasowany do potrzeb klienta

Kluczowym elementem przy wyborze systemu było znalezienie takiego dostawcy, który nie tylko zaimplementuje rozwiązanie, ale będzie też służył kompleksowym doradztwem.

Klientowi zależało także na nowoczesnym i przejrzystym interfejsie, który będzie mógł zostać wdrożony w relatywnie krótkim czasie. Z uwagi na specyfikę projektu i potrzeby klienta rekomendowaliśmy, aby w obszarze kadrowo-płacowym wdrożyć rozwiązanie Sonety – enova365 w wersji Platynowej.

Zautomatyzowanie sposobu rozliczenia absencji

W tym wdrożeniu niezwykle istotna była funkcjonalność prowadzania absencji danego pracownika w czasie, przy możliwości rozliczenia go na bieżąco.

enova365 w sposób inny niż rozwiązania konkurencyjne umożliwiała elastyczną definicję algorytmów płacowych, które w znaczącym stopniu zautomatyzowały sposób rozliczenia absencji. Dodatkowo moduł Kadry i Płace umożliwił bardzo dokładne odtworzenie wielopoziomowej struktury. Na etapie tworzenia jednostek Posnet miał możliwość określenia, dla którego wydziału zostanie utworzona odrębna lista płac oraz określenie współczynnika wynagrodzenia dla poszczególnych grup.

Możliwość tworzenia własnych zestawień

Firmie Posnet zależało również na tworzeniu własnych zestawień związanych z absencjami i wynagrodzeniami pracowników.

W tym celu został dostarczony moduł Business Intelligence (BI), który docelowo umożliwia prowadzenie analiz oraz publikację raportów czy wskaźników na banerach BI wewnątrz enova365.

Elastyczne rozwiązania

Wskazane rozwiązania stanowią doskonały przykład na to, że producent oprogramowania enova365 zareagował elastycznie na potrzeby klienta

wprowadzając szereg zmian w swoich funkcjach np. w sposobie naliczania urlopu okolicznościowego.

Pobierz pełne case study Posnet

Zobacz zastosowany system w praktyce.

Korzyści z wdrożenia systemu enova365 w firmie Posnet

Wdrożenie programu enova365 pozwoliło na kompleksowe zarządzanie działem kadr i płac. Najważniejsze korzyści, jakie osiągnęła firma Posnet to:

 • Zachowanie płynności przekazywanych informacji trafiających do działu HR.
 • Automatyzacja sposobu rozliczania absencji.
 • Gwarancja usprawnienia przekazywania danych do pozostałych działów.
 • Łatwiejsze wprowadzanie danych pracowniczych.
 • Bardziej elastyczne algorytmy naliczeń wynagrodzeń.
 • Wygodniejsze naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Łatwiejsze tworzenie i obsługa korekt świadectw.
 • Bardziej ergonomiczna obsługa przelewów pensji.