Klienci Ekspert
Systemy Informatyczne

Zobacz naszych klientów z poszczególnych branż

Klienci Ekspert
Systemy Informatyczne

Zobacz naszych klientów z poszczególnych branż

Arjago

Wdrożone systemy i rozwiązania:

  • Systemy informatyczne ERP
  • Streamsoft Prestiż

Branża:

  • Artykuły spożywcze
  • Handel

Województwa:

  • woj. wielkopolskie

Arjago

Udostępnij:

Firma Arjago została założona w 1992 roku jako spółka cywilna F.H. „AR-JA-GO”.

W trakcie prowadzenia działalności jej zakres został poszerzony o usługi związane z dystrybucją towarów.W związku z dynamicznym rozwojem firmy, w roku 2002 spółka została przekształcona w spółkę jawną. Utworzenie spółki było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – ogniwo łączące producentów z siecią sklepów detalicznych. Cel ten realizowany jest do chwili obecnej zapewniając firmie stopniowy, stabilny rozwój i umocnienie jej pozycji na lokalnym rynku. W dotychczasowym okresie funkcjonowania firmy, w miarę potrzeb ewoluowała struktura zatrudnienia, baza magazynowa, zapewniając optymalne możliwości obsługi współpracujących z nimi kontrahentów.

Stanowisko producentów wymusza na firmie działanie w oparciu o dwa kanały dystrybucyjne. Pierwszy i najważniejszy dla firmy, to bezpośrednie dostawy do sklepów przy udziale przedstawicieli handlowych własnych i przedstawicieli producentów. W założeniach Arjago planuje położyć szczególny nacisk na rozwój tego kanału dystrybucji. Drugi kanał dystrybucji to tzw. hurt. Na dzień dzisiejszy, kanał ten umożliwia utrzymanie prawidłowego wskaźnika rotacji towarów, wykonanie planów zakupowych i co najważniejsze, umożliwia dotarcie oferowanych towarów do kontrahentów z którymi jeszcze fima nie współpracuje. Dalszy rozwój firmy będzie odbywał się kosztem drugiego kanału i w założeniach z czasem kanał ten zostanie znacznie ograniczony.

Okres istnienia firmy to stopniowy jej rozwój, doskonalenie mechanizmów działania i wzrost znaczenia w zakresie dystrybucji bezpośredniej. Wyznaczone cele stanowią kolejny krok w rozwoju firmy i stabilizacji jej pozycji.

Referencje: